Praktisk info

Historie:

Klinikken på Nordens Plads er en almen medicins lægepraksis som har eksisteret

på Nordens plads siden 1969 hvor den forrige læge Flemming Holberg

startede på 1 sal . Vi flyttede ned i vores nuværende lokaler i stuen i 2016.

Almindelige tider:

Klinikken har med tiden fået flere patienter, aktuelt ca 4000 patienter

Pga lægemangel og lukning af praksis i nærområdet oplever vi  et betydeligt

øget pres , hvorfor der kan være ventetid på almindelige kontroller.

akutte tider:

Vi kan have ventetider på op til 2-3 uger, men dette for altid at have flere
akut tider til samme dag hvis man er akut syg.

For at imødekomme ventetid på telefon og i receptionen har vi investeret i

IP telefoni, nyt Pc udstyr og ansat mere personale, så der altid er to i receptionen.

Lang åbningstid:

Vi har IKKE have åben konsultation om onsdagen, man booker således en

almindelig tid i løbet af hele onsdagen fra kl 9.00 til vi lukker,
men man kan ikke bare møde op uden en aftalt konsultationstid.