Praktisk info

Historie:

Klinikken på Nordens Plads er en almen medicins lægepraksis som har eksisteret

på Nordens plads siden 1969 hvor den forrige læge Flemming Holberg

startede på 1 sal . Vi flyttede ned i vores nuværende lokaler i stuen i 2016.

Almindelige tider:

Klinikken har med tiden fået flere patienter, aktuelt ca 4000 patienter

Pga lægemangel oplever øget pres , hvorfor der kan være ventetid på almindelige kontroller.

akutte tider:

Vi kan have ventetider på op til 3-4 uger, men dette for altid at have flere
akut tider til samme dag hvis man er akut syg.

For at imødekomme ventetid på telefon og i receptionen har vi investeret i

IP telefoni, nyt Pc udstyr og ansat mere personale, så der altid er to i receptionen.

Lang åbningstid:

Vi har IKKE  åben konsultation om onsdagen, man booker således en

almindelig tid i løbet af hele onsdagen fra kl 9.00 til vi lukker,
men man kan ikke bare møde op uden en aftalt konsultationstid.

Tlf-tid: Mandag , Tirsdag, Torsdag og Fredag mellem 8 – 12:00  Onsdag mellem Kl: 8-9 og 14-16

Vi har meget ofte telefonen åben, hvor der konstant sidder to behandlere og modtager

samtalerne, men indimellem kan vi omstille telefonen til en kollega i vores vagtring.

Vi holder heller ikke ferielukket og lukker kun i weekenden og helligdage.

For at modvirke lange ventetider bedes i melde afbud rettidigt, det vil sige senest dagen i forvejen enten pr. Tlf eller på e-konsultation

– Udebliver man flere gange uden rettidigt afbud kan dette medfører at du modtager en udeblivelse. 3 udeblivelser over en kort periode udløser at, samarbejdet mellem patient og læge ophører og patienten vil blive fraskrevet klinikken.

– Besvarelser af E-konsultationer: besvares af hele klinikkens personale og der er en svarfrist på op til 5 hverdage.

Chlamydia og Gonore: 

hvis du ønsker rutine tjek og er symptomfri behøver du ikke længere bestille tid i klinikken men kan blot møde i klinikken man- fredag mellem kl 8-14. Husk der er inkubationstid på 14 dage fra sidste ubeskyttede samleje.