Læger

 

Jan Børger

Indehaver af praksis
Anciennitet som praktiserende læge: 22 år

Uddannet Københavns Universitet 1990/91
Speciallæge i almen medicin 1996

Exam. diplomlæge i idrætsmedicin

Medicin konsulent for KAP-H mhp supervison af kollegaer

Plejehjemslæge på Ingeborggården

 

Safina Shah

Speciallæge i almen medicin

Uddannet Københavns Universitet 2008

Praktiserende læge siden 2015

Safina har arbejdet som vikar i flere praksis

og startede  hos os d. 1. august 2018

 

Sygeplejerske og Psykoterapeut Charlotte Seeger Hansen.

Uddannet sygeplejerske i 1990.

Uddannet psykoterapeut 2005.

Tidsbestilling til bla følgende undersøgelser.

Kol, Diabetes kontrol, Blodtrykskontrol, Blodprøver, Vaccinationer, Sårskift, Psyk.samtaler, Depressions test, Demenstest, Fjernelse af sting, 1 graviditet, Kørekort, Sygemeldning, 2-3 års undersøgelse, Marevanbehandling

Øvrigt hjælpepersonale :

Sekretær:

Vi har pr. 1. juni 2018 ansat

Anne Grethe Larsson som fast sekretær i receptionen, hvor hun

sammen med vores hold af lægestuderende

forsøger at holde trit med telefonsamtaler og henvendelser i receptionen.

Personalet kan udføre:

blodtryk, blodprøver, lungefunktions test, og andre laboratorie tests

 

Tlf-tid med lægen: Mandag – Fredag mellem 9:30 – 10:00 og 13:00 – 13:30

Vi har stort set altid telefonen åben, hvor der konstant sider en hjælper og modtager

samtalerne, men indimellem kan vi omstille telefonen til en kollega i vores vagtring.

Vi holder heller ikke ferielukket og lukker kun i weekend og helligdage.

For at modvirke de 3-4 udeblivelser hver dag er vi opstartet på at sende SMS remindere.